Бухгалтерские услуги в Брянске

Сроки сдачи отчетности в 2023 г. за 2022 год

Сроки сдачи отчётности за 2022 г. в 2023 году:
— РСВ за 2022 — до 25.01.23 г.
— 4-ФСС за 2022 г. — до 20.01.23 г. на бумаге, до 25.01.23 г. электронно
— 6-НДФЛ за 2022 г. — до 27.02.23 г.
— Декларация по налогу на прибыль за 2022 г. — до 27.03.23 г.
— НДС за 4 квартал 2022 г. — до 25.01.23 г.
— Декларация по УСН за 2022 г. для организаций — до 27.03.23 г.
— Декларация по УСН за 2022 г. для ИП — до 25.04.23 г.
— Декларация по ЕСХН за 2022 г. — до 27.03.23 г.
— Декларация по налогу на имущество за 2022 г. — до 27.03.23 г.

Ваш бухгалтер
Ваш бухгалтер
E-mail
natalja_bvk@mail.ru
Звонок бесплатный
8 (4832) 427-197
Scroll Up